ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΜΕ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΒΟΤΣΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙΣΙΟ