ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΗΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΤΕΚ ΣΤΟΝ ΓΕΡΑΚΑ